Pozyskujemy inwestorów produkcyjnych dla Gmin

Posiadamy specjalną ofertę dla małych i średnich Gmin chcących pozyskiwać inwestorów produkcyjnych z kraju i z zagranicy. Pomagamy Gminą wdrażać nowoczesne standardy obsługi inwestora, a także budujemy bazę terenów inwestycyjnych oraz inwestorów produkcyjnych. 

 

Co konkretnie robimy?

Naszym głównym zadaniem jest wdrażanie nowoczesnych standardów obsługi inwestora w urzędach gmin, które chcą podnieść jakość swojej oferty inwestycyjnej. W efekcie zapewnią one najwyższy poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej inwestycji produkcyjnej na terenie danego samorządu. Ponadto tworzymy i aktualizujemy własną bazę danych o gruntach inwestycyjnych będących w zasobach Gminnych oraz zbieramy informację o inwestorach, którzy szukają właśnie takich terenów. Następnie kojarzymy ich ze sobą i wspieramy w zawarciu dogodnego porozumienia.
 
 

Dlaczego tylko inwestorzy produkcyjni?

Nie galerie handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe - które, owszem płacą podatki i dają pracę, ale niczego nie produkują, nie wytwarzają nowego pieniądza. W konsekwencji wyprowadzają poza gminę więcej pieniędzy niż w niej zostawiają. Tylko produkcja może wytwarzać nowe środki pieniężne w gminie, sprawiając, że staje się ona faktycznie bogatsza i ma większe możliwości rozwoju.

Gdy inwestor produkcyjny rozpoczyna swoją działalność w danej Gminie - wszystko się zmienia. Przed Gminą i jej mieszkańcami otwierają się nowe perspektywy. Powstają dziesiątki lub nawet nawet setki miejsc pracy, dzięki której w Gminie w obiegu jest więcej nowych pieniędzy. Dopiero wówczas rozwija się branża usługowa, a potem handlowa, które korzystają z tych nowych pieniędzy. Zatrzymuje się migracja zarobkowa, a w ślad za tym - spada demografia i rozwija się szkolnictwo - sponsoring sportowy itd.

Pozyskiwanie nowych inwestorów produkcyjnych i budowanie z nimi satysfakcjonujących relacji powinno być dla każdego urzędu miasta w Polsce najwyższym priorytetem. To dzięki tym inwestorom generują się prawdziwe zyski pozwalające Gminie oraz okolicom naprawdę się rozwijać, nie opierając swojej egzystencji tylko na kredytach lub układach - stają się po prostu niezależne.
 

Częste błędy Urzędu Gminy podczas wizyty inwestora

1. Problemy kadrowe osób do pierwszego kontaktu ze znajomością języka obcego 
2. Brak dedykowanej i dobrze przeszkolonej osoby, która powinna obsługiwać inwestora począwszy od jego pierwszej wizyty, aż do finalnej transakcji - przeważnie okres inwestycyjny trwa od 1 do 2 lat
3. Źle przygotowane materiały promocyjne, błędy językowe, źle dobrane zdjęcia, mapy, nieaktualne dane i parametry
4. Brak dobrej organizacji spotkania oraz elastyczności podczas całej wizyty
5. Brak kontroli nad przygotowaniem do spotkania zaproszonych ekspertów ze strony Gminy, brak wizji i pomysłu na dobre spotkanie
6. Źle przygotowany teren inwestycyjny do oględzin
7. Niedostateczne działania w zakresie podtrzymania relacji, brak kontaktu zwrotnego